(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۳۹

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۳۹
۲۰ آبان ۱۴۰۲

وانگاری موتا ماتای اولین زن آفریقایی برنده‌ جایزه‌ نوبل صلح در سال ۲۰۰۴ میلادی است. هومن عبدی از این هفته به زندگی او می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه