(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۴۲

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۴۲
۱۱ آذر ۱۴۰۲

در این قسمت برای بار آخر هومن عبدی به زندگی خانم وانگاری موتا ماتای برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۰۴ میلادی خواهد پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه