(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۳۷

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۳۷
۰۶ آبان ۱۴۰۲

در این قسمت از برنامه معماران صلح هم زندگى خانم شیرین عبادى، برنده جایزه نوبل صلح سال دو هزار و سه میلادى، مورد بررسى قرار می‌گیرد. موضوع این هفته، اقدامات حکومت ایران علیه خانم عبادى است. (قسمت چهارم)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه