(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۳۶

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۳۶
۲۹ مهر ۱۴۰۲

در این قسمت از برنامه معماران صلح هم خانم شیرین عبادى، برنده جایزه نوبل صلح سال دو هزار و سه میلادى، مورد بررسى قرار می‌گیرد (قسمت سوم)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه