(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۳۵

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۳۵
۲۲ مهر ۱۴۰۲

برنامه معماران صلح، هم‌چنان به خانم شیرین عبادى می‌پردازد. هومن عبدى در این قسمت، به سخنان خانم عبادى در جریان مراسم دریافت جایزه نوبل صلح و واکنش‌هاى بین‌المللى و داخلى نسبت به اهداى جایزه به خانم عبادى، خواهد پرداخت. (قسمت دوم).

news letter image

ثبت نام در خبرنامه