(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۳۴

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۳۴
۱۵ مهر ۱۴۰۲

از این برنامه معماران صلح، هومن عبدى، به زندگى خانم شیرین عبادى خواهد پرداخت. (قسمت اول)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه