(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۳۳

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۳۳
۰۸ مهر ۱۴۰۲

زندگى جیمى کارتر، برنده جایزه صلح نوبل، سال دو هزار و دو میلادى، تا پایان دوران ریاست جمهورى (قسمت آخر).

news letter image

ثبت نام در خبرنامه