Program Picture

بازتاب

هدف و برنامه – بخش ۱

۱۸ اسفند ۱۳۹۷

هدف چیست؟ چه فرقی با آرمان و آرزو دارد چگونه می‌توان برای رسیدن به هدفی برنامه‌‌ریزی داشت؟ نقش انگیزه چیست؟ نحوه‌ برخورد با شکست چگونه است؟ برای پیدا کردن هدف، انگیزه، راه و وسیله چه باید کرد؟
شاهرخ کوهستانی از فرزانه ثابتان مشاور خانواده و دکتر پیمان رئوفی روانشناس دعوت کرده تا گفتگویی در این باره داشته باشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه