Program Picture

بازتاب

هدف و برنامه – بخش ۲

۱۰ فروردین ۱۳۹۸

چرا بسیاری در دنیا دچار ناامیدی شده‌اند؟ راه‌حل غلبه بر این ناامیدی‌ها چیست؟ چگونه می‌توان با توجه به اوضاع جهان و مشکلات متعدد و عدم امکان پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه، از سردرگمی‌ها رهایی پیدا کرد؟ در ادامه‌ مبحث هدف و برنامه‌ ریزی، همچنان شاهرخ کوهستانی در خدمت فرزانه ثابتان مشاور خانواده و دکتر پیمان رئوفی روانشناس است تا گفتگویشان را ادامه دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه