Program Picture

بازتاب

قدرت – بخش ۲

۱۵ اسفند ۱۳۹۴

در مفهوم سیاسی و علوم اجتماعی، بعضی از جامعه‌شناسان سیاسی تلاش داشته‌اند به بیان حدود و قیود قدرت اهتمام کنند. آیا مفهوم قدرت با محدودیت در مغایرت نیست؟ آیا قدرت نامحدود با دیکتاتوری همراه نمی‌شود؟ چطور می‌توان از قدرت بهره برد؟ دیدگاه جامعه بهائی در مورد قدرت چیست؟ در این برنامه هم همچون برنامه گذشته به دنبال واکاوی مفهوم قدرت شاهرخ کوهستانی همراه است با کاوه کنعانی و کامیار بهرنگ.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه