Program Picture

بازتاب

قدرت – بخش ۱

۰۱ اسفند ۱۳۹۴

قدرت مفهومی است که در بیشتر علوم مورد توجه قرار گرفته، و فعل آن به خداوند هم نسبت داده می‌شود. به راستی مفهوم قدرت چیست؟ چه تفاوتی با اقتدار، استیلا، سلطه، نفوذ و تاثیرگذاری دارد؟ اگر ضرورت وجود قدرت را بپذیریم، مشروعیت آن از کجا ناشی می‌شود؟ در این برنامه بازتاب با موضوع قدرت، شاهرخ کوهستانی به اتفاق کاوه کنعانی و کامیار بهرنگ به بحث در مورد قدرت به ویژه از دیدگاه جامعه‌شناسی و علوم سیاسی می‌پردازند.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه