Program Picture

بازتاب

روح – بخش ۲

۱۷ بهمن ۱۳۹۴

چرا ادیان اصرار بر وجود امری خارج از ماده دارند؟ آیا روح اثبات پذیر است؟ آیا مرگ پایان کار جسم و روح است یا به تعبیر همه ادیان ماجرا هنوز ادامه دارد؟ دیدگاه دیانت بهائی چیست؟ آیا حرف جدیدی در این زمینه دارد؟ همچون برنامه قبل در جستجوی پاسخ برای سوالاتی از این دست، شاهرخ کوهستانی میزبان قاسم بیات و بهروز ثابت خواهد بود.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه