Program Picture

بازتاب

روح – بخش ۱

۰۳ بهمن ۱۳۹۴

شَبَهی سفیدپوش که شباهت به انسان دارد یا انسانی با قابلیت عبور از موانع؛ روح. این تصوریست که سالها در بین عوام از روح وجود داشته و شاید هنوز هم وجود داشته باشد. هر چند این تصورات امروزه بسیار کودکانه به نظر می‌رسند اما بسیاری از آنها ریشه در متون دینی داشته و گاهی هم شکل‌هایی مدرن به خود می‌گیرند. برای آشنایی با دیدگاه‌های علمی، فلسفی و دینی درباره روح با شاهرخ کوهستانی در بازتاب این هفته با حضور قاسم بیات و بهروز ثابت همراه شوید.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه