Program Picture

بازتاب

تفاوت‌ها – بخش ۱

۲۱ آذر ۱۳۹۴

آیا جهان به سمت همسان‌سازی فرهنگی حرکت می‌کند؟ جای خرده فرهنگ‌ها در کجاست؟ پوشش و آرایش یکسان توسط طراحان مد مردم را به سمت سلیقه‌ای واحد می‌کشاند، در مقابل برخی فرهنگ‌ها هر آنچه از غیر می‌رسد را مخرب می‌دانند، تا جایی که حتی تاب شنیدن نظرات دیگران را هم ندارند. برای واکاوی این مطلب، شاهرخ کوهستانی میزبان فرزانه ثابتان و دکتر بهروز ثابت خواهد بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه