Program Picture

بازتاب

علل بیماری‌های روحی و روانی – بخش ۲

۲۸ بهمن ۱۳۹۸

چگونه می‌توان با تقویت قوای روحانی از بروز بیماری‌های روحی و روانی جلوگیری یا آن‌ها را درمان کرد؟ اگر ادیان وسیله‌ تقویت قوای روحانی‌اند چگونه به این امر کمک می‌کنند و چرا گاهی ریشه‌ بعضی از بیماری‌های روحی و روانی اعتقادات مذهبی است؟
همچون برنامه پیش شاهرخ کوهستانی میزبان خانم فرزانه ثابتان مشاور خانواده و دکتر فرشته بتل روانشناس است تا به گفتگویی در مورد علل بیماری‌های روحی و روانی بپردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه