Program Picture

بازتاب

علل بیماری‌های روحی و روانی – بخش ۱

۱۴ بهمن ۱۳۹۸

با توجه به عدم آگاهی در تربیت بیشتر انسان‌ها و با توجه به مشکلات محیطی پیرامونمان، آیا کسی هم هست که دچار مشکلات روحی و روانی نباشد؟ و آیا با وجود اختلالات ارثی و جبری میتوان کاری برای کاهش این اختلالات کرد؟
برای بررسی علل و ریشه‌های اختلالات روحی و روانی در طی دو برنامه‌ آینده، شاهرخ کوهستانی میزبان خانم فرزانه ثابتان مشاور خانواده و دکتر فرشته بتل روانشناس است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه