Program Picture

بازتاب

دین و عقل – بخش ۲

۲۷ شهریور ۱۳۹۵

با وجود تفاوت‌های ماهوی که علم و دین در تعاریف، مصادیق، ابزار و اهداف دارند، چگونه دین خود را سرچشمه علم می‌داند و گاهی روش‌های خود را علمی قلمداد می‌کند و بحثی را با نام علم الادیان بنا می‌گذارد؟ اگر واقعا علم و دین باید در هماهنگی با هم باشند و هر دو به میزان عقل انسان سنجیده شوند، چطور دین ادعای هدایت بشر را دارد در حالی که فرع بر درک و عقل بشر می‌شود و این اختلافات و تعارضات چه طور قابل تفسیر هستند؟ در ادامه بحث علم و دین، با دکتر علی افنان و کاوه کنعانی همراه هستیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه