Program Picture

بازتاب

دین و عقل – بخش ۱

۱۳ شهریور ۱۳۹۵

علم چیست؟ دین کدام است؟ نقاط اشتراک و تفاوت‌های این دو مقوله در کجاست؟ آیا عقل ملاک و میزان ثابتی برای این دو محسوب می‌شود؟ از چه زمانی و چگونه این دو پدیده در تضاد با یکدیگر قرار گرفتند؟ در دو برنامه آینده بازتاب، دکتر علی افنان و کاوه کنعانی میهمانان شاهرخ کوهستانی خواهند بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه