اعتراض به آزار و سرکوب بهائیان در ایران

Program Picture

موج مثبت

اعتراض به آزار و سرکوب بهائیان در ایران
۱۱ اسفند ۱۳۹۶

۲۵ پروفسور، وکیل و قاضی برجسته از سراسر دنیا در یک نمایش فوق‎العاده از همبستگی، رئیس شورای عالی حقوق بشر ایران را مورد خطاب قرار داده و خواستار اذعان وی بر آزار و سرکوب بهائیان ایران و اقدام برای بهبود وضعیت موجود شده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه