برنامه‌های رادیویی الهام‌بخش در اوگاندا

Program Picture

موج مثبت

برنامه‌های رادیویی الهام‌بخش در اوگاندا
۲۹ فروردین ۱۳۹۹

در حالی که دستورالعمل‌های جدید بهداشت عمومی گردهمایی‌ها را ممنوع ساخته است، بهائیان منطقه روستایی کیونگا، اوگاندا به رادیو روی آورده‌اند تا با تشویق به نیایش در خانه، همسایگان خود را امید و سرور بخشند. این برنامه‌های روزانه گفتگوهایی میان اعضای خانواده‌ها راجع به اهمیت دعا به عنوان یک منبع قدرت در این شرایط فوق‌العاده سخت راه انداخته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه