جوانان در سرتاسر ایالات متحده در صف اول پاسخ مردمی

Program Picture

موج مثبت

جوانان در سرتاسر ایالات متحده در صف اول پاسخ مردمی
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

جوانانی که در سرتاسر ایالات متحده در فعالیت‌های جامعه‌سازی جامعه بهائی مشارکت دارند به سرعت در حال پاسخ‌گویی به نیازهای ناشی از شیوع ویروس بیماری کرونا (کووید 19) در جوامع‌شان هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه