در جستجوی صلح پایدار

Program Picture

موج مثبت

در جستجوی صلح پایدار
۲۵ بهمن ۱۳۹۸

جامعه بهائی جمهوری دموکراتیک کنگو که پیشینه‌ای طولانی در این کشور دارد، دهه‌ها است برای مشارکت در تغییر اجتماعی سازنده، به خصوص از طریق برنامه‌های آموزشی در سطح توده مردم تلاش کرده است. در چند سال گذشته، آنها با روسای قبایل مناطق مختلف کشور در حال گفتگو بوده‌اند تا با کمک یکدیگر مسیرهایی را به سوی اجتماعی بیابند که اصل هماهنگی، عدالت و رفاه در آن جلوه‌گر است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه