نقش دین در تقویت مشارکت تازه‌ واردین در حیات اجتماع

Program Picture

موج مثبت

نقش دین در تقویت مشارکت تازه‌ واردین در حیات اجتماع
۲۲ فروردین ۱۳۹۹

جامعه بهائی کانادا مدت‌هاست در مورد نقش دین در ساخت اجتماعی منسجم و صلح‌آمیز در حال یادگیری بوده. این مساله یکی از موضوعات اصلی بحث و گفتگو در مجموعه‌ای از سمینارها بود که سال گذشته با همکاری «دانشکده امور بین‌الملل مانک دانشگاه تورنتو» برگزار شد. حدود ۱۰۰ نفر از جمله دانشگاهیان، سازمان‌های جامعه مدنی و نمایندگان جوامع دینی در بحث و گفتگو‌های این چهار سمینار شرکت کردند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه