زبانی وحدت‌بخش برای غلبه بر تفاوت‌ها

Program Picture

موج مثبت

زبانی وحدت‌بخش برای غلبه بر تفاوت‌ها
۰۸ فروردین ۱۳۹۹

دفتر جامعه جهانی بهائی در بروکسل در یکی از میزگرد‌های اخیر پارلمان اروپا، به بررسی این موضوع پرداخت که چگونه موسسات و فعالین جامعه مدنی می‌توانند زبانی را توسعه دهند که در عین احترام به تنوع، به پرورش هویت مشترک پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه