گفتگو در کافه‌ای فرهنگی

Program Picture

موج مثبت

گفتگو در کافه‌ای فرهنگی
۰۹ اسفند ۱۳۹۸

جامعه بهائی کشور تونس مباحثه‌ای در خصوص پیشرفت زنان برگزار کرد. حدود ۴۰ نفر از جمله رهبران دینی و جامعه مدنی در یک «کافه فرهنگی» گرد ‌هم آمدند. کافه فرهنگی فضای جدیدی است که در تونس در حال شکل‌گیری است و در آن مردم از اقشار مختلف اجتماع جهت تبادل ایده‌ و بررسی بینش‌هایی در ارتباط با پیشرفت اجتماع‌شان با یکدیگر ملاقات می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه