دویستمین سال تولد حضرت باب در هند

Program Picture

موج مثبت

دویستمین سال تولد حضرت باب در هند
۱۸ بهمن ۱۳۹۸

در مراسمی تاریخی به مناسبت بزرگداشت دویستمین سال تولد حضرت باب، رئیس جمهور هند، رام نات کوویند، و بیش از صد و شصت نفر از مقامات بلند پای کشور هند، جامعه مدنی و رهبران دینی، دانشگاهیان و هنرمندان در مرکز ملی بهائی این کشور گرد هم آمدند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه