Program Picture

مداد نارنجی فرزندم

سوال پرسیدن
۰۹ شهریور ۱۴۰۲

در طول روز چقدر سوال به ذهن شما می‌آید؟ این سوالات مربوط به چه چیزهایی هستند؟ درباره کودک‌تان چطور؟ سوال خوب پرسیدن چگونه می‌تواند به کودک ما کمک کند؟ در این اپیزود به این موضوع می‌پردازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه