(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۲۷

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۲۷
۲۸ مرداد ۱۴۰۲

سازمان ملل متحد یکی از دو برنده نوبل صلح در سال دو هزار و یک میلادی. قسمت اول تأسیس سازمان ملل متحد، فعالیت‌های این سازمان در زمان جنگ سرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه