Program Picture
یک چرک‌نویس ارزشمند
دی ۱۳, ۱۳۹۹

این نامه در ابتدا خطاب به شنوندگان عزیز برنامه صحبت می‌کند و بعد قسمت‌هایی از یک نامه قدیمی را با آنان در میان می‌گذارد. نامه‌ای که بیشتر از بیست و پنج سال قبل؛ خطاب به احمد شاملو نوشته شده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه