همشهری و هم‌ولایتی همه ایرانیان – بخش ۱

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

همشهری و هم‌ولایتی همه ایرانیان – بخش ۱
۱۶ مرداد ۱۴۰۰

نامه این هفته خطاب به بانویی نوشته شده که به حق می‌توان او را مادر همه ترانه‌های محلی و لالایی‌های ایران‌زمین دانست. کسی که ترانه‌های محلی ایران را در همه جای دنیا می‌تواند بخواند جز خود ایران. بانویی که همه ایرانیان او را همشهری یا هم‌‌ولایتی خویش می‌پندارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه