بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

program picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

این برنامه حاوی نامه‌هایی است خطاب به فرد یا افرادی که در عرصه‌های گوناگون علمی، هنری، اجتماعی و … بر زندگی انسان‌ها تاثیر مثبت و ماندگاری گذاشته‌اند. نامه‌هایی صمیمانه به جهت معرفی و قدردانی از آنان. افرادی که شاید امروز دیگر در این دنیا زندگی نمی‌کنند اما کماکان زندگی دیگران را از تاثیر حضور خود در این دنیا، بهره‌مند می‌سازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه