Program Picture

برای آینده

گروه توان‌دهی روحانی نوجوانان: دستاوردهای نو

۱۹ آذر ۱۴۰۲

با شرکت در برنامه دوره‌های آموزشی توانمندسازی روحانی، نوجوانان تشویق می‌شوند تا با چالش‌های جدید روبرو شده، از مناطق امن خود خارج شوند. این به ایجاد اعتماد به نفس و عزت نفس آنها یاری رسانده و احساس ارزشمندی را در آنها ایجاد می‌کند. این دوره آموزشی از طریق برنامه‌های درسی و فعالیت‌های اجتماعی، فرصت‌هایی را برای رشد شخصی و خودیابی برای نوجوانان فراهم کرده، به آنها کمک می‌کند تا نقاط قوت، علایق و توانایی‌های خود را بهتر درک کنند و سنجش واضح‌تری از پتانسیل خود داشته باشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه