Program Picture

برای آینده

کلاس‌های کودکان: تحقق یک رویا

۰۷ دی ۱۴۰۲

کلاس‌های بهائی کودکان با تقویت بنیه‌ روحانی به آنها کمک می‌کند جایگاه خود را در جهان درک کنند و حس هدفمندی را در خود پرورش دهند. این می‌تواند به کودکان کمک کند تا به افرادی با اعتماد به نفس و توانا تبدیل شده، بهتر چالش‌های زندگی را پشت سر بگذارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه