برای آینده

Program picture

برای آینده

در اجتماع امروز نیروهای مخرب از هر طرف ما را احاطه کرده‌اند. نیروهایی که باعث می‌شوند نتوانیم قوا و استعدادات درونی‌مان را پرورش دهیم و از آن‌ها استفاده کنیم. خدمت به عالم انسانی و‌ تقویّت بنیه‌ روحانی، از اهداف فعّالیّت‌های بهائی است. در این راستا موسسه‌ آموزشی در سطحی بین‌المللی تلاش دارد زمینه‌هایی را مهیا کند تا جامعه را فارغ از هر گونه تفاوت برای رسیدن به این اهداف و آینده‌ای روشن‌تر مهیّا سازد.

“برای آینده” مجموعه‌ایست که تلاش دارد تا گوشه‌ای از فعّالیّت‌های جامعه‌ بهائی برای ساختن دنیای آینده و پرورش استعدادهای نهفته‌ انسان در قالب کلاس‌های تربیت روحانی کودکان، گروه‌های توان‌دهی روحانی نوجوانان و جلسات دعا، در نقاط مختلف جهان را به تصویر درآورد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه