Program Picture

برای آینده

کلاس‌های کودکان: دستاوردهای نو

۱۴ آذر ۱۴۰۲

یکی از دستاوردهای کلاس‌های کودکان تمرکز آنها بر خدمات اجتماعی است. کودکان تشویق می‌شوند تا با مشارکت در پروژه‌هایی که به مسائل اجتماعی مانند فقر و بی‌سوادی می‌پردازد، به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، یاری رسانند. این تمرکز بر خدمات به کودکان کمک می‌کند تا احساس مسئولیت در قبال رفاه دیگران را در خود تقویت کنند و نقش خود را در ایجاد دنیایی بهتر درک کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه