مثل نسیم
گای اولسون
مرداد ۳۰, ۱۳۹۹

مثل نسیم، عشق و عنایت پروردگار بر همگان میوزد. هر کس به نوعى از آن بهره می‌برد. مثل نسیم حکایت برخى از آنان است. این هفته تجربه گای اولسون.

ثبت نام در خبرنامه