مثل نسیم
گای اولسون
مرداد ۳۰, ۱۳۹۹
مثل نسيم، عشق و عنايت پروردگار بر همگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره می‌برد. مثل نسيم حكايت برخى از آنان است. این هفته تجربه گای اولسون.

ثبت نام در خبرنامه