Program Picture

مثل نسیم

برایان کلارک

۲۸ دی ۱۴۰۱

از دین بهائی چیزایی یاد گرفتم که کمکم می‌کنه منقطع باشم. تو ارتباطم با دیگران کمکم می‌کنه صبور باشم. مثلا اگر ببینم یکی روز سختی داره یا مشکلاتی با مشتری‌ها داره چون با آموزه‌های بهائی آشنا هستم به خودم یادآوری می‌کنم که جانب‌دارانه نگاه نکنم خودمو‌ از ماجرا منفک کنم صبور باشم و تلاش کنم در خدمت بقیه باشم. ادامه دادن این روش کمکم می‌کنه صبوری بیشتری به خرج بدم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه