Program Picture

مثل نسیم

شرلین استیونس

۰۷ مرداد ۱۳۹۵

نمی‌تونستم تصور کنم خدا روش رو از صدها میلیون انسان برگردونه … یه اتفاق زیبا افتاد، روی دیوار خالی طرحی رو دیدم و صدایی رو شنیدم … که می‌گفت من همیشه دوستت داشتم … از وزش نسیم عنایت پروردگار بر همگان، این بار شاهد مرور آن بر شرلین استیونس هستیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه