Program Picture

مثل نسیم

ارسلا کیل

۰۱ بهمن ۱۴۰۱

در ابتدا این برنامه‌های جامعه بهائی بود که باعث شد من به جامعه بهائی اعتماد کنم. یه برنامه منظم بی‌نقص برای اینکه به سوالات بی‌جوابم برسم. سوالاتی درباره دین بهائی و تاثیرش بر دنیا. ارزش‌هایی که باعث شد من دین بهائی رو مامنی برای خودم بدونم. یه راه برام ساخت که با انسان‌های خوب آشنا بشم و یاد بگیرم که همه آدم‌ها چالش ها و امتحاناتی شبیه من دارن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه