Program Picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۱

شرافت ذاتی کودکان
۲۲ آذر ۱۳۹۷

شرافت ذاتی کودکان ربطی به جنسیت آن‌ها ندارد. روح فارغ از جنسیت است و یگانگی نوع بشر باید از دوران بارداری مد نظر والدین قرار بگیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه