تطبیق حرف و عمل در والدین

Program Picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۱

تطبیق حرف و عمل در والدین
۰۶ دی ۱۳۹۷

کودکان آنچه را که زندگی می‌کنند می‌آموزند. یکسان بودن حرف و عمل، بزرگترین عامل در آموزش آن‌هاست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه