Program Picture

مثل نسیم

گابریل پرز

۲۶ بهمن ۱۳۹۶

تحقیقاتم بر اساس کنجکاوی بود. حقیقتا دنبال یک مسیر روحانی نبودم، فقط کنجکاوی بود. ولی وقتی اون مفاهیم و ایده‌ها رو شنیدم برام روشن شد و بیشتر من رو جذب کرد تا تحقیق کنم که این دین چیه؟ بعد بهائی شدم و سفر روحانیم شروع شد. در مثل نسیم این هفته همسفر گابریل در پیمودن این مسیر روحانی باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه