Program Picture

اتاق آبی

چطور دستیابی به تعادل در زندگی می‌تواند به خوشبختی منجر شود؟

۰۱ دی ۱۴۰۲

شرایط بیرونی یا آنچه بخت و اقبال می‌نامیم مانند ثروت، موفقیت و منزلت اجتماعی همگی در شادمانی ما نقش ایفا می‌کنند، اما یک شادمانی اصیل و ماندگار از عوامل روان‌شناختی دیگری مانند احساس انسجام در زندگی و یا همان تعادل در تمامی جنبه‌های حیات متاثر است. به این منظور، باید به این باور رسید که زندگی ما هدف و معنایی دارد که ارزش صرف وقت و انرژی دارد. در اتاق آبی این هفته خانم فرزانه ثابتان، تحلیلگر مسائل روانشناسی و مشاور خانواده، به همراه آقای دکتر پیمان رئوفی، روانشناس بالینی، از ابعاد مختلف این موضوع برایمان صحبت می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه