اتاق آبی

Program picture

اتاق آبی

اینجا اتاقی است به رنگ آبی، مکانی نمادین برای گفتن از زندگی و هر آنچه که زنده بودن را معنادار می‌سازد. ما در این فصل از اتاق آبی با خانم فرزانه ثابتان، تحلیلگر مسائل روانشناسی و مشاور خانواده، و همینطور با آقای دکتر پیمان رئوفی، روانشناس بالینی، همراه میشیم و نگاهی داریم به برخی از اساسی‌ترین موضوعات زندگی مثل عشق، موفقیت، خوشبختی و مرگ.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه