Program Picture

اتاق آبی

پذیرش و مواجهه با مرگ چگونه می‌تواند بر معنای زندگی تاثیرگذار باشد؟

۲۸ آذر ۱۴۰۲

در مواجهه با مرگ، رویکرد عمده مردم فراموشی و نادیده گرفتن آن در زندگی است. این گفته حتی برای بسیاری از باورمندان به حیات اخروی نیز صادق است. مرگ به آینده‌ای دور تبعید می‌شود که گویی هرگز برای ما و اطرافیان‌مان پیش نخواهد آمد. در وادی فلسفه، این رویکرد نسبت به مرگ را فیلسوف یونانی اپیکور نمایندگی می‌کند. از نظر وی، تا وقتی آخرین نفس را می‌کشیم، پس هنوز نمرده‌ایم. بنابراین ما عملا مرگ را تجربه نمی‌کنیم. در اتاق آبی این هفته خانم فرزانه ثابتان، تحلیلگر مسائل روانشناسی و مشاور خانواده، به همراه آقای دکتر پیمان رئوفی، روانشناس بالینی، از ابعاد مختلف این موضوع برایمان صحبت می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه