Program Picture

اتاق آبی

موفقیت چطور تعریف می‌شود؟

۰۸ دی ۱۴۰۲

آیا تجربه احساس موفقیت یک نیاز ضروری برای انسان است؟ آیا گاهی احساس می‌کنید که تعریف جامعه از موفقیت، خواسته‌ و آرزویی را در شما به وجود می‌آورد؟ شده که بعد از یک تجربه به ظاهر موفقیت‌آمیز احساس رضامندی آن طور که باید در شما شکل نگرفته باشد؟ موفقیت می‌تواند برای هر یک از آدم‌ها معنای متفاوتی داشته باشد. برای برخی افراد، موفقیت به معنای دستیابی به یک موقعیت اجتماعی خاص در زندگی است، برای برخی دیگر یافتن معنایی تازه است. برخی دیگر هم موفقیت را در شاد بودن و رضایت داشتن از زندگی می‌بینند. در اتاق آبی با خانم فرزانه ثابتان، تحلیلگر مسائل روانشناسی و مشاور خانواده، و آقای دکتر پیمان رئوفی، روانشناس بالینی، همراه میشیم تا ابعاد مختلف این موضوع را بیشتر بررسی کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه