Program Picture

اتاق آبی

موفقیت و امیدواری چه ارتباطی با هم دارند؟

۱۶ دی ۱۴۰۲

به باور کارشناسان امیدواری یکی از جنبه‌های زندگی انسان است که ریشه در باورهای ذهنی و شرایط محیطی او دارد. فرد امیدوار ابتدا با ارزیابی مشکلات و موانع بر سر راه دستیابی به موفقیت با نگاهی درست و منطقی هدف‌گذاری می‌کند تا به خواسته و آرزوهای خود برسد. در این راه اراده و ممارست از شروط اصلی هستند و به نوعی از ما در برابر پریشانی، اضطراب و افسردگی مراقبت می‌کنند. در اتاق آبی با خانم فرزانه ثابتان، تحلیلگر مسائل روانشناسی و مشاور خانواده، و آقای دکتر پیمان رئوفی، روانشناس بالینی، همراه میشیم تا ابعاد مختلف این موضوع را بیشتر بررسی کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه