Program Picture

اتاق آبی

آیا داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج کار درستی است؟

۱۸ آبان ۱۴۰۲

در تعالیم بهائی روابط جنسی تنها در چارچوب ازدواج و فقط بین زن و شوهر تعریف شده‌است. آموزه‌های بهائی پیروان این آئین را به پاکدامنی و رعایت موازین اخلاقی قبل از ازدواج و وفاداری کامل به همسر بعد از ازدواج توصیه می‌کند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که رابطه جنسی قبل از ازدواج بسیار متفاوت از نوع رابطه‌ای عاشقانه‌ایست که یک دختر و پسر بعد از ازدواج تجربه می‌کنند. آنچه قبل از ازدواج انجام می‌شود بیشتر برای ارضای نیازهای خود، کنجکاوی و تمایل به نشان دادن قدرت در جذب جنس مخالف است. این در حالی است که رابطه جنسی پس از ازدواج با هدف پیشبرد و استحکام زندگی مشترک انجام می‌شود. چرا که دو طرف در یک زندگی مشترک سالم بیشتر به دنبال تعهد، مسئولیت‌پذیری و تداوم بخشیدن به زندگی خود هستند. در اتاق آبی با خانم فرزانه ثابتان، تحلیلگر مسائل روانشناسی و مشاور خانواده، و آقای دکتر پیمان رئوفی، روانشناس بالینی، همراه میشیم تا ابعاد مختلف این موضوع را بیشتر بررسی کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه