Program Picture

اتاق آبی

آیا رقابت در زندگی ما را به رضامندی خواهد رساند؟

۰۱ بهمن ۱۴۰۲

بسیاری باور دارند که زندگی همه موجودات زنده به گونه‌ای است که رقابت در جنبه‌های مختلف زندگی‌شان غیرقابل انکار است و این پدیده نیروی محرکی است برای رشد. در مقابل عده‌ای بر آنند که این فرهنگ رقابت نه تنها همیشه منجر به رشد فردی و اجتماعی نمی‌شود بلکه در مواردی بنیان‌های اخلاقی فردی و اجتماعی را هدف می‌گیرد. جامعه ایران هم با این چالش روبرو است. آیا فرهنگ مقایسه که در جامعه‌ای همچون ایران بسیار به چشم می‌خورد دلیل ترویج دیدگاه رقابتی در بین عموم مردم ایران شده و یا نه باید به عوامل دیگری در خصوص این رفتار جمعی پرداخت؟ در اتاق آبی با خانم فرزانه ثابتان، تحلیلگر مسائل روانشناسی و مشاور خانواده، و آقای دکتر پیمان رئوفی، روانشناس بالینی، همراه میشیم تا ابعاد مختلف این موضوع را بیشتر بررسی کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه