الخط من المخا و کتاب روح

Program Picture

چشمه‌ خورشید

الخط من المخا و کتاب روح
۱۲ بهمن ۱۳۹۸

الخط من المخا اثری از حضرت باب است که در پاسخ ملاحسین بشرویه نازل شده است. همچنین اثر دیگری از حضرت باب به نام کتاب روح معرفی می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه